BARBECUE OG GÅ-I-BYEN AFTEN

TORSDAG D. 25. AUGUST KL. 20.00

HOUSES OF PARLIAMENT

LØRDAG D. 3. SEPTEMBER KL. 14.15

VELKOMMEN TIL LONDON

SØNDAG D. 11. SEPTEMBER KL. 15.00

DET STORE DANSKE KOLDE BORD

SØNDAG D. 11. SEPTEMBER KL. 18.00

PØLSEVOGNS AFTEN

TIRSDAG D. 6. SEPTEMBER KL. 19.00-19.30.

PUB CRAWL

TORSDAG D. 22 SEPTEMBER KL. 20.00.

HELDAGSTUR: CAMBRIDGE

SØNDAG D. 25. SEPTEMBER KL. 9.00