VELKOMMEN TIL LONDON

SØNDAG D. 11. SEPTEMBER KL. 15.00

DET STORE DANSKE KOLDE BORD

SØNDAG D. 11. SEPTEMBER KL. 18.00

PØLSEVOGNS AFTEN

TIRSDAG D. 6. SEPTEMBER KL. 19.00-19.30.

PUB CRAWL

TORSDAG D. 22 SEPTEMBER KL. 20.00.

HELDAGSTUR: CAMBRIDGE

SØNDAG D. 25. SEPTEMBER KL. 9.00