D A N S K E  O R G A N I S A T I O N E R  I  L O N D O N

D A N S K E  N E T V Æ R K S G R U P P E R

D A N S K E  F O R R E T N I N G E R,   P R O D U K T E R   O S V

L Æ G E R,   T A N D L Æ G E R,   P S Y K O L O G E R   O S V

U D D A N N E L S E

D A N S K E R E  I  U D L A N D E T

H O T E L L E R / H O S T E L S

H O T E L L E R / H O S T E L S  T Æ T  P Å  K F U K

B O L I G

S K O L E R  O G  K U R S U S U D B Y D E R E  I  L O N D O N

A R B E J D E

L O N D O N

S E V Æ R D I G H E D E R   &   A K T I V I T E T E R   I   H A M P S T E A D

N A T T E L I V

P E R S O N L I G   S I K K E R H E D

S P O R T

R E J S E

F L Y S E L S K A B E R

T O G T R A F I K

B U S S E L S K A B E R

E N G L A N D

D I V E R S E

D I S C L A I M E R :
Danish YWCA cannot accept responsibility for the contents of any linked website. The existence of a link does not imply an endorsement or recommendation in any way. We cannot guarantee that these links will work all of the time and we have no control over the availability of the linked pages.

Danish Fair

DANISH FAIR
Den Danske Kirke i London afholder Danish Fair lørdag den 12. maj fra kl. 11 til kl. 17. Der vil bl.a. være salg af danske madvarer, gaveartikler, bøger, smørrebrød, hotdogs, planter og håndarbejde. En hyggelig dag for hele familien! Læs mere HER.

K'S ÅRSMØDE

K'S ÅRSMØDE

Årsmødet hvor K's regnskab for 2017/2018 bliver fremlagt, og hvor bestyrelsen bliver valgt, vil i år blive afviklet tirsdag den 8. maj kl. 16. Hvis du er medlem af K og ønsker at deltage, så tilmeld dig på 020.7435.7232 eller email palle@kfuk.co.uk

BILLIGT LONDON OPHOLD

BILLIGT LONDON OPHOLD

Pundet er lavt så hvorfor ikke nyde foråret/sommeren i London og book et billigt gæsteværelse/familierum på KFUK. Vi er nu klar til at tage imod din reservation - skynd dig, der er rift om værelserne. Kontakt K's kontor for yderligere information. Foto: Inga Rasmussen