D A N S K E  O R G A N I S A T I O N E R  I  L O N D O N

D A N S K E  N E T V Æ R K S G R U P P E R

D A N S K E  F O R R E T N I N G E R,   P R O D U K T E R   O S V

L Æ G E R,   T A N D L Æ G E R,   P S Y K O L O G E R   O S V

U D D A N N E L S E

D A N S K E R E  I  U D L A N D E T

H O T E L L E R / H O S T E L S

H O T E L L E R / H O S T E L S  T Æ T  P Å  K F U K

B O L I G

S K O L E R  O G  K U R S U S U D B Y D E R E  I  L O N D O N

A R B E J D E

L O N D O N

S E V Æ R D I G H E D E R   &   A K T I V I T E T E R   I   H A M P S T E A D

P E R S O N L I G   S I K K E R H E D

S P O R T

R E J S E

F L Y S E L S K A B E R

T O G T R A F I K

B U S S E L S K A B E R

E N G L A N D

D I V E R S E

D I S C L A I M E R :
Danish YWCA cannot accept responsibility for the contents of any linked website. The existence of a link does not imply an endorsement or recommendation in any way. We cannot guarantee that these links will work all of the time and we have no control over the availability of the linked pages.

VELKOMMEN TIL K

VELKOMMEN TIL K

Er du nyankommet til London, så rigtig hjertelig velkommen til byen og til K! K er et dansk hostel, hvis beboere ofte opholder sig i London for en længere periode, mens de studerer, er i praktik eller arbejder i byen. Du er altid velkommen i vores hus på 43 Maresfield Gardens, så kig ind og sig hej! En tidligere beboer har lavet en film om K, så tag gerne et kig på den her, og lær mere om stedet.

EN LOMME AF DANSK JUL

EN LOMME AF DANSK JUL

Folk løber op og ned ad trapperne i et hastigt tempo. Der er blot få minutter tilbage indtil åbningen af dette års julemarked på Dansk KFUK i London-forstaden Hampstead.

Simon Fjordvang Brenøe-Jensen som var journalist studerende i London, og beboer på K, i efteråret 2019 har skrevet en artikel om K's julemarked i november 2019. Du kan læse artiklen HER.

NY FORSTANDER TIL K

NY FORSTANDER TIL K

Vi ønsker tillykke til Connie Yilmaz Jantzen som den 1. september tiltræder som ny forstander på K. Alle på K glæder sig til at byde Connie velkommen. Du kan læse mere HER.