PRÆAMBEL

Som en del af organisationen Dansk KFUK i London er der med støtte fra en lang række danske fonde og firmaer oprettet et kollegie. Den første beboer flyttede ind den 30. september 2003. Den officielle indvielse fandt sted den 24. marts 2006 og ved den lejlighed fik kollegiet navnet:

DRONNING INGRIDS KOLLEGIEBOLIGER I LONDON.

For Dronning Ingrids Kollegieboliger i London er fastsat følgende:

FUNDATS

  • Kollegiets navn er Dronning Ingrids Kollegieboliger i London.

  • Formålet med kollegiet er at give danske studerende bedre mulighed for at lægge en del af deres studie i London ved at stille en bolig på rimelige vilkår til rådighed.

  • På kollegiet kan fortrinsvis optages studerende fra højere danske læreanstalter/uddannelses-institutioner, der tilbyder kandidatuddannelse, eller hvad der kan sidestilles hermed; dvs. universiteter, handelshøjskoler, kunstakademiet, musikkonservatorier; m.fl. I særlige tilfælde kan også studerende fra andre uddannelser komme i betragtning.

  • Kollegiet er fortrinsvis for danske statsborgere og personer med permanent dansk opholdstilladelse, idet britiske studerende dog også undtagelsesvis kan optages. Dette kræver dog, at deres studie har relation til Danmark, samt at de behersker det danske sprog.

  • For at komme i betragtning skal den studerende have gennemført mindst to år af sit studium. På kollegiet vil der yderligere kunne optages kandidater, som er i gang med videregående studier; f.eks. ph.d. Ved optagelsen lægges der afgørende vægt på, at opholdet i London er en del af den studerendes videre uddannelse. Studerende, der efter endt uddannelse skal arbejde som ulønnede praktikanter eller interns, vil også i særlige tilfælde kunne komme i betragtning.

  • Kollegieåret starter i september. Opholdet på kollegiet vil normalt kunne vare mindst 6 måneder og højst et år. For nogle få af lejlighederne kan opholdet forlænges til max. 2 år. Kortere lejemål kan komme på tale i tilfælde af opstået vakance; f.eks. frem til næste kollegieårs begyndelse. I ganske særlige tilfælde kan denominatorudvalget, efter godkendelse af Formanden og Forstanderen for Dansk KFUK i London dispensere fra disse bestemmelser.

  • Ved ansøgning om optagelse på kollegiet anvendes ansøgningsskemaer bilagt relevante dokumenter. Herudover skal der med ansøgningen følge en særskilt motivering for, hvad formålet med opholdet i London er, samt hvorfor optagelse på Dronning Ingrids Kollegieboliger i London ønskes. Ansøgningen skrives på dansk.

  • Ved bedømmelsen af ansøgningerne anvendes ovenstående kriterier, idet der lægges vægt på en bedømmelse af den studerendes mulighed for at gennemføre det planlagte studieforløb i London. Herudover tilstræbes en god faglig fordeling på kollegiet, samt en god fordeling mellem mænd og kvinder.

  • Til at bedømme ansøgningerne nedsætter bestyrelsen for Dansk KFUK i London et denominatorudvalg bestående af 2-3 medlemmer. Et af disse medlemmer skal have tilknytning til det danske universitetsmiljø. Udpegningsperioden er 5 år, og genudpegning kan finde sted. Ingen denominator kan dog fortsætte efter udgangen af det år, hvor man fylder 75.

  • Ledige pladser på kollegiet bekendtgøres bredest muligt.

Således vedtaget af bestyrelsen for Dansk KFUK i London den 24. april 2018.

Underskrevet af 
Karen Maibom
Formand for bestyrelsen

 

 

SANKT HANS AFTEN 2018

SANKT HANS AFTEN 2018
Lørdag den 23. juni kl. 19.30 fejrer vi Dansk Midsommer i K's have. Der vil blive solgt hot-dogs fra Englands eneste pølsevogn og der vil også kunne købes grill mad. Baren vil være åben med salg af øl, vin, Cocio og Faxe Kondi. Der vil selvfølgelig også være bål og årets båltaler er skuespiller, foredragsholder og komiker SØS EGELIND. For mere info se HER.

VM I FODBOLD

VM I FODBOLD

The Danish-UK Association er gået i partnerskab med Carlsberg, Fulham FC og G4S og afholder 3 events i forbindelse med Danmarks VM kampe i juni måned. Kampene bliver live screened ved Fulham FC’s hjemmebane Craven Cottage.
 
Al information kan findes på: https://ducc.co.uk/events/events

SCAMS - PAS PÅ!

SCAMS - PAS PÅ!

Vi har på det sidste erfaret, at mange danskere er blevet snydt når de har søgt bolig i London og au pair jobs på internettet. Hvis det ikke er muligt at bese boligen før overtagelse og betaling af depositum, så bør du kraftigt overveje om det er en 'scam'! Alle de 'scams' vi har hørt om, har involveret overførsel af penge via Western Union eller MoneyGram! Pas på!