T A L E   V E D   F R U   H E L L E   B U N D G A A R D,   
P R Æ S I D E N T   F O R   D A N S K   K F U K   I   L O N D O N

Deres Kongelige Højhed, Deres Majestæt, mine damer og herrer og kære venner!

Det er en helt særlig aften, hvor vi markerer, at det nu er lykkedes KFUK at etablere Dronning Ingrids kollegieboliger. Det er et af de fantastisk mange gode resultater, som KFUK gennem årerne har skabt for danskere i Storbritannien.

Det er virkelig en milepæl i KFUK’s historie, som vi kan glæde os over i aften.
 
Noget af det første der skete, da min mand og jeg for snart fem år siden kom til London, var at jeg blev spurgt, om jeg ville påtage mig opgaven som præsident for KFUK.

Jeg fik at vide, at Deres Kongelige Højhed var protektor, at man ejede et stort hus i Hampstead, som udførte en betydelig rolle som samlingspunkt for unge danskere. Samt at man arbejdede på et kollegieprojekt.

Tak skal du have, tænkte jeg sådan en præsident har sikkert frygtelig travlt. Men i bestyrelsen har I været søde og forstående overfor, at jeg også skal passe et arbejde i Danmark. Og faktisk kan jeg sige, at jeg aldrig har haft så fin en titel og lavet så lidt!

Det er der til gengæld andre der har, og det er derfor jeg meget gerne ville sige et par ord i aften.

Som vores formand allerede har nævnt, er vi først og fremmest dybt taknemmelige for Deres Kongelige Højheds store støtte og ægte interesse for arbejdet i KFUK. Det er så imponerende.

Dertil kommer det meget store arbejde, som rigtig mange har ydet gennem en årrække for, at vi i aften kan fejre indvielsen af Dronning Ingrids Kollegieboliger. Det gælder nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer, det gælder repræsentanterne for de generøse fonde, og det gælder mange rundt om bordene her i aften, der har givet en hånd med eller ladet et ord falde på rette sted for at fremme vores projekt. Tusind tak for det.  

I Dansk Industri, hvor jeg arbejder, har vi indført det moderne udtryk ”ressourceperson” om mennesker, der har en central rolle for gennemførelsen af et projekt. Så jeg håber ikke, at jeg træder nogen over tæerne ved at fremhæve tre ressourcepersoner, som har spillet en afgørende rolle for etableringen af Dronning Ingrids Kollegieboliger. Det er vores formand, Karen Maibom, lederen her på stedet Palle Pedersen og pastor Thomas Bruun, vores tidligere præst ved Den Danske Kirke i London. 

Jeg vil gerne sige et par ord til hver af jer:

Kære Karen; som formand for KFUK har du har altid haft det klare mål, at gøre det bedste for danske unge i London. Siden 1983 har du lagt utrolig mange kræfter og arbejdstimer i K og endda uden at få en krone for det. Intet havde været lettere end blot at fastholde KFUK’s traditionelle koncept. Men din indsats har hele tiden været præget at åbenhed over for nye ideer. Den åbenhed er guld værd, når man skal arbejde med unge mennesker. Og det gælder selvfølgelig også i relation til kollegieprojektet. Her har du mødt mange forskelligartede udfordringer, og der har været sten på vejen undervejs. Men du har på intet tidspunkt tabt modet, men har haft den vedholdenhed, som et stort projekt, der strækker sig over flere år, kræver. Det er virkelig flot.
 
Kære Palle; du så tidligt, at det ikke var nok, at KFUK kan tilbyde gode rammer for helt unge danske au pairs og andre unge, der vil prøve at bo i udlandet og blive bedre til engelsk. Al respekt for det. Men da nogle af vores højest kvalificerede unge manglede et sted at bo under studierne på Imperial College og andre højere læreanstalter her i London, forstod du, at KFUK ikke kunne levere den ro, som seriøse akademiske studier kræver. Og du gjorde vel og mærke noget ved det. Sammen med Karen har du beslutsomt holdt fast på ideen om en form for kollegium. Du har udvist den vilje og kreativitet, der skal til for at et så stort projekt lykkes. Du har også haft et stort praktisk arbejde med at få lejlighederne indrettet og få hele driften til at fungere ved siden af dit øvrige arbejde som leder her på K. Det er virkelig flot.

Så har I begge to være så fornuftige tidligt at bringe en klog mand ind i projektet, pastor Thomas Bruun. Kære Thomas; det er klart for os alle, at du har været en meget vigtig rådgiver og sparringspartner for projektet, for bestyrelsen og ikke mindst for Karen og Palle. Du har tilført os megen professionel kompetence og på din egen stilfærdige måde ydet en kæmpe indsats og trukket i de rigtige tråde for at dette projekt kunne lykkes for KFUK. Også det er virkelig flot.

Så med etableringen af Dronning Ingrids Kollegieboliger har I været nøglepersoner i at få skabt et tilbud om støtte til vores mest kvalificerede unge. Det fortjener I en meget stor tak for.

Når min mand og jeg til efteråret bliver udstationeret i Dronning Ingrids fødeby, vil jeg med glæde tænke på den gode og uhøjtidelige atmosfære, som I alle tre samtidig har skabt om dette projekt.

I fremtiden vil det blive normalt for flere unge danskere at studere i udlandet en periode, og London er en magnet for unge mennesker. Derfor håber jeg meget, at I sammen med alle de gode kræfter samlet her i aften vil have lyst til fortsat at udvikle Dronning Ingrids Kollegieboliger.  Tak. 

VELKOMMEN TIL K

VELKOMMEN TIL K

Er du nyankommet til London, så rigtig hjertelig velkommen til byen og til K! K er et dansk hostel, hvis beboere ofte opholder sig i London for en længere periode, mens de studerer, er i praktik eller arbejder i byen. En tidligere beboer har lavet en film om K, så tag gerne et kig på den her, og lær mere om stedet.

Ledige kollegieboliger

Ledige kollegieboliger

Skal du studere i London og mangler du et godt og billigt sted at bo?

Det er nu muligt at ansøge om at bo i Dronning Ingrids kollegieboliger for studieåret 2021-2022. Dansk KFUK i London råder over 10 lejligheder til danske studerende i det nordvestlige London. Tre af lejlighederne er egnede til par. Ansøgningsfristen er den 20. maj. Ansøgere kan forvente svar i medio juli og indflytning i september.
Læs mere HER

KFUK Nyhedsbrev

KFUK Nyhedsbrev

Nyhedsbrev for april 2021 -  september 2021

I dette nyhedsbrev kan du læse om dagligdagen på KFUK, kommende arrangementer og aktuelle nyheder.

Du kan læse nyhedsbrevet HER