T A L E   V E D   F O R M A N D   K A R E N   M A I B O M

Deres Kongelige Højhed, Deres Majestæt, Deres Excellencer, mine damer og herrer.

Dansk KFUK I London sender i morgen en pressemeddelelse ud, som omtaler tilblivelsen af vort kollegieprojekt. Den fortæller bl.a. at tanken om et kollegium opstod i 1996 og det er korrekt, men i en del år forinden har vi gået med tanker om en form for udvidelse. I  lange perioder i de seneste 20 år har vi sagtens kunne fylde huset op  2 gange. Så det var en helt oplagt ide.

Forhold og behov forandrer sig stadig og K forsøger at følge med tiden.

De senere års internationalisering har gjort det muligt – og nødvendigt – for flere og flere studerende at supplere deres studier med ophold i udlandet. London er et oplagt mål , og i året 2003-4 læste 367 danskere ved engelske universiter.

De boligforhold vi kan tilbyde her i huset er ikke egnede, for folk der skal studere og have fred, og nok også er en smule ældre end gennemsnitsalderen på K. I Rom og Paris findes der ”danske huse” hvor studerende kan bo og vi fandt det naturligt at noget tilsvarende kunne oprettes i London. Så det blev til en udvidelse af KFUK’s virkefelt i form af et kollegium i stedet for et K  no 2.

Formålet er at give de danske studerende, vi kan hjælpe, gode boligforhold, så de får størst muligt udbytte af deres studier, mens de er i London. Det gælder de fysiske rammer, at der er fred til at læse, i et godt kvarter i byen, og at det er nemt at komme til og fra læreanstalten. Og det gælder ikke mindst den økonomiske side , at huslejen holdes på et rimeligt niveau

For at komme videre lavede vi i 1996 en markedsundersøgelse blandt danske universiteter og højere læreanstalter. Den viste klart et stort behov for bedre boligforhold  for de ca 200 studerende, der dengang modtog SU i London.

Planen var i første omgang et kollegium under eet tag med minimum 8-10 kollegie-værelser. Vi fandt et egnet hus og påbegyndte planlægning af ombygning og søgte byggetilladelse.Og samtidig sendte vi ansøgninger om økonomisk støtte til fonde i Danmark. I foråret 2002 fik vi lovning på så mange fondspenge at vi kunne klare opgaven. Men vi kunne ikke få byggetilladelsen på plads  og efter 9 måneders intens arbejde, faldt alle vore planer til jorden.

Det var ret rystende, men vi var enige om at finde en anden løsning. Og både bestyrelse og værger samt alle de fonde som havde givet løfte om donationer var villige til at ”prøve igen”. Vi var også enige om at gå forsigtigt til værks og  erhverve os enkelte mindre lejligheder , een ad gangen , og så nær hinanden og KFUK som muligt.

Der var flere meget gode grunde til at fortsætte:

1.   At vi på det tidspunkt havde lovning på Dkr. 1.3 mill. fra 6-7 fonde, og i hvert enkelt tilfælde accepterede fonds-bestyrelserne at de fysiske rammer blev ændret.

2.   Havde vi lært en masse, var mange tusinde £ fattigere men også mange erfaringer rigere, og stadig enthusiastiske. Samtidig var der også opbakning fra alle som enten anbefalede projektet, sponsorerede eller arbejdede direkte med udvalget.

Jeg synes specielt bestyrelsen var modig at de ville og turde  tage endnu en runde. Og endeligt at det stadig var en rigtig god ide at lave en form for kollegium i London

Der gik selvfølgelig noget tabt ved at opgive et fælles hus, hvor alle værelser er samlet på eet sted. Fællesskab,faglig udveksling, en fælles kaffestue/mødested. Enkelte værelser kunne være tildelt Britiske eller EU-studerende.

Fordelene ved den nuværende form er at de enkelte boliger er bedre, at man IKKE bor blandt overvejende danskere og at  hver enkelt lejlighed er købt, når vi har haft pengene – og derfor ikke har haft behov for banklån.

Et ekstra plus var, at en af fondene, the Oak Foundation, netop favoriserede princippet bag de enkelte lejligheder, og på den baggrund nu gerne ville støtte ideen – og dermed den første lejlighed , der blev købt på Lowfield Road.

Vi er kommet et godt stykke vej fra starten anden gang i 2003. I dag råder kollegiet over 4 vel-indrettede ”bed-sits”- one-bedroom flats i typiske London-terrasses eller lignende ”period-houses”

Vi havde håbet at have haft den 5. lejlighed til i dag,da et godt tilbud var på markedet sidste efterår. Men manglede 1 mill. DKR. Vi sparer stadig op og håber på at omtalen fra denne officielle åbning i dag får en positiv effekt. Som De vil forstå   --- er dette ikke enden på historien

Vi fortsætter og forudser at projektet til en vis grad selv vil være i stand til at bidrage til udvidelser af denne nye og spændende side af KFUK’s arbejde.

Der er rigtig mange mennesker , som nu i årevis har støttet os på utallige måder.

Jeg har allerede nævnt bestyrelsen, men specielt i begyndelsen var det husets penge og bestyrelsens ”ansigt”, der var i farezonen. Samtidigt måtte de også i årevis tålmodigt høre på ”progress-reports” eller det modsatte. Tak fordi  I var modige nok til at ville.

KFUKs nuværende præsident fru Ambassadør Helle Bundgaard deltog fra 2001 med stor interesse. Ligesom Ambassadør Tom Risdahl Jensen velvilligt anbefalede ideen i den projekt-beskrivelse, der i december 2001 gik ud til danske fonde.

Den første reaktion på fonds-ansøgningerne kom fra Dronning Ingrid og Kong Frederiks Fond til Humanitære og Kulturelle Formål med et betydeligt beløb. Og gav dermed projektet det blå stempel.

10 andre fonde har til dato støttet kollegiet:

·       Natalie Parker er tilstede her i aften fra  the Oak Foundation

·       Det samme gælder Per Magid, som repræsenterer Dr. Ingrid og Kong Frederiks Fond, Knud Højgaards Fond og Ernst og Vibeke Husmans Fond.

De andre fonde er:

·       Dr. Margrethe & Prins Henriks Fond
·       Kong Christian d. Xs Fond
·       Oticon Fonden
·       Frimodt-Heineke Fonden
·       Fam. Hede-Nielsens Fond
·       Absalon Fonden
·       Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond

KFUKs værger har støttet vore planer sammen med Dansk Kirke i Udlandet og senere Dansk Sømands- og Udlands Kirker

Det oprindelige projektudvalg og vore denominatorer,Bente Maegaard, som uden tidligere tilknytning til KFUK,sagde JA til at arbejde sammen med Thomas Bruun og Palle.

Husets personale med Bitten Steenfat i spidsen og festudvalget har ydet en ekstra indsats for i aften.

Og NORDEA, som har gjort det muligt at fejre kollegiets åbning med denne dejlige fest.

Til alle en stor, varm og inderlig tak.

Grunden til at alt det her har kunnet lade sig gøre er selvfølgelig at Dansk KFUK i London i mange år har haft en særdeles sund økonomi og derved formået at lægge penge til side. Og det havde slet ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke Palle havde været i lederstolen.

Jeg kan overhovet ikke sætte ord på den indsats du har ydet - eller den tid og fritid du har investeret i projektet. Den ide rigdom - og det benarbejde samt beskrivelser og rapporter du har præsteret. Jeg kan kun på alles vejne – og meget specielt fra mig- sige dig enormt megen tak.

Deres Kongelige Højhed

Jeg er glad for i aften at få mulighed for at takke Dem officielt og personligt, fordi De ville overtage posten som protektor for Dansk KFUK i London efter Hendes Majestæt Dronning Ingrid.

Det har vist sig for KFUK at være en meget lykkelig beslutning. De har vist foreningen stor interesse, og ikke mindst kollegieplanerne, som De aktivt har støttet og fulgt. Og, tror vi, skubbet lidt til egnede kandidater for anden form for støtte.

De skrev forordet til den føromtalte projektbeskrivelse, og nævnte bl.a. at Dronning Ingrid sikkert ville have glædet sig over planerne.

Det bringer mig frem til endnu en glædelig udvikling. Efter ansøgning til Hoffet har KFUKs nye gren fået tilladelse til at kalde sig

”Dronning Ingrids Kollegieboliger i London”

Det skal ikke være nogen hemmelighed at dette er et øjeblik vi har set frem til i mange år. Det hele har taget lang tid, men så meget er lykkedes og så mange positive ting er sket undervejs. Så det er med stolthed og stor glæde at jeg erklærer

DRONNING INGRIDS KOLLEGIEBOLIGER I LONDON

for  indviet.

Jeg vil gerne have at vi alle rejser os og udbringer en skål for vort sidste skud på stammen - til vort kollegie projekt.  

 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL K

VELKOMMEN TIL K

Er du nyankommet til London, så rigtig hjertelig velkommen til byen og til K! K er et dansk hostel, hvis beboere ofte opholder sig i London for en længere periode, mens de studerer, er i praktik eller arbejder i byen. En tidligere beboer har lavet en film om K, så tag gerne et kig på den her, og lær mere om stedet.

Ledige kollegieboliger

Ledige kollegieboliger

Skal du studere i London og mangler du et godt og billigt sted at bo?

Det er nu muligt at ansøge om at bo i Dronning Ingrids kollegieboliger for studieåret 2021-2022. Dansk KFUK i London råder over 10 lejligheder til danske studerende i det nordvestlige London. Tre af lejlighederne er egnede til par. Ansøgningsfristen er den 20. maj. Ansøgere kan forvente svar i medio juli og indflytning i september.
Læs mere HER

KFUK Nyhedsbrev

KFUK Nyhedsbrev

Nyhedsbrev for april 2021 -  september 2021

I dette nyhedsbrev kan du læse om dagligdagen på KFUK, kommende arrangementer og aktuelle nyheder.

Du kan læse nyhedsbrevet HER