A N S Ø G N I N G S F R I S T
S T U D I E Å R E T   2 0 1 5 / 2 0 1 6
S O M M E R L E J E M Å L   2 0 1 5

Der vil være 1 lejlighed ledig i perioden (eller dele heraf) fra den 19. juli 2015 til medio september 2015. Ansøgningsfristen for sommerlejemål er den 1. maj 2015. Svar kan forventes medio maj.

Der vil være 7-8 lejligheder ledige til indflytning i september 2015!

Ansøgningsfristen for Dronning Ingrids Kollegieboliger i London for studieåret 2015/2016 er 10. juni 2015.

Ansøgere kan forvente svar medio juli og indflytning i september. Skulle der blive ledige lejemål i løbet af året, f.eks. sommerlejemål eller for forårssemestret, vil ansøgningsfristen ligeledes være at finde på denne side.

Klik HER for at læse mere om ansøgningskriterierne.

Ansøgningen skal indeholde følgende: udfyldt ansøgningsskema, hvilket kan downloades ved at klikke HER samt en motiveret ansøgning, der beskriver detaljerede oplysninger om studieformål, opholdets varighed, økonomiske forhold, personlige forhold og uddannelse. Som bilag vedlægges anbefalinger, udførligt curriculum vitae og dokumentation for optagelse på studie samt for hidtidige beståede eksamener.