A N S Ø G N I N G S F R I S T
S T U D I E Å R E T   2 0 1 7 / 2 0 1 8
S O M M E R L E J E M Å L   2 0 1 6

Der vil være 1 lejlighed ledig i perioden (eller dele heraf) fra medio juli 2016 til medio september 2016. Ansøgningsfristen for sommerlejemål er den 24. maj 2016. Svar kan forventes ultimo maj.

Der vil være 9 lejligheder ledige til indflytning i september 2017!

Ansøgningsfristen for Dronning Ingrids Kollegieboliger i London for studieåret 2017/2018 er 10. juni 2017.

Ansøgere kan forvente svar medio juli og indflytning i september. Skulle der blive ledige lejemål i løbet af året, f.eks. sommerlejemål eller for forårssemestret, vil ansøgningsfristen ligeledes være at finde på denne side.

Klik HER for at læse mere om ansøgningskriterierne.

Ansøgningen skal indeholde følgende: udfyldt ansøgningsskema, hvilket kan downloades ved at klikke HER samt en motiveret ansøgning, der beskriver detaljerede oplysninger om studieformål, opholdets varighed, økonomiske forhold, personlige forhold og uddannelse. Som bilag vedlægges akademiske anbefalinger, udførligt curriculum vitae og dokumentation for optagelse på studie samt for hidtidige beståede eksamener.