A N S Ø G N I N G S F R I S T
S T U D I E Å R E T   2 0 1 4 / 2 0 1 5
S O M M E R L E J E M Å L   2 0 1 4

Der vil være 2-3 lejligheder ledige i perioden (eller dele heraf) fra ultimo juni til medio september 2014. Ansøgningsfristen for sommerlejemål er den 1. maj 2014. Svar kan forventes medio maj.

Der vil være 7 lejligheder ledige til indflytning i september 2014!

Ansøgningsfristen for Dronning Ingrids Kollegieboliger i London for studieåret 2014/2015 er 10. juni 2014.

Ansøgere kan forvente svar medio juli og indflytning i september. Skulle der blive ledige lejemål i løbet af året, f.eks. sommerlejemål eller for forårssemestret, vil ansøgningsfristen ligeledes være at finde på denne side.

Klik HER for at læse mere om ansøgningskriterierne.

Ansøgningen skal indeholde følgende: udfyldt ansøgningsskema, hvilket kan downloades ved at klikke HER samt en motiveret ansøgning, der beskriver detaljerede oplysninger om studieformål, opholdets varighed, økonomiske forhold, personlige forhold og uddannelse. Som bilag vedlægges anbefalinger, udførligt curriculum vitae og dokumentation for optagelse på studie samt for hidtidige beståede eksamener.