D A G P E N G E  O G  F A G F O R E N I N G

Hvis man er medlem af en dansk fagforening og er dagpengeberettiget, har man mulighed for at tage sine dagpenge med til England i op til tre måneder. Det kræver, at man har gået ledig i fire uger (der kan eventuelt gives dispensation), og man skal søge om tilladelse hos sin arbejdsløshedskasse 6 uger før, man ønsker at rejse. Når man kommer til London, skal man melde sig på det lokale jobcenter, som så står for at udbetale dagpenge under opholdet. Vær opmærksom på, at sagsbehandlingen kan trække meget ud, og at der nogle gange går op til en måned  eller mere, før man får udbetalt sine penge. Derfor bør dagpengemodtagere (ligesom alle andre der tager til London) have penge nok med til at kunne klare sig i mindst en måned.

Normalt skal man melde sig på jobcentret hver 14. dag, da man jo stadig skal søge job. Herudover er de eneste krav, at man ikke arbejder, mens man modtager dagpenge, og at man ikke er syg i mere end tre dage. Man får en mere detaljeret redegørelse for, hvad man skal gøre hvornår, hvorfor og hvordan, når man henvender sig hos sin arbejdsløshedskasse. De vil også sørge for, at man bliver udstyret med de rigtige papirer og formularer, så den engelske arbejdsformidling ved, hvad de skal stille op med en, når man henvender sig hos dem. Men sørg for at få stillet alle de relevante spørgsmål inden afrejsen, så der ikke opstår alt for mange problemer.

Hvis situationen er den omvendte, og man ønsker at modtage dagpenge, når man kommer hjem efter at have arbejdet i London, er der et par ting, man skal være opmærksom på. For det første kan man ikke søge om dagpenge, før man er færdig med at arbejde i London. For det andet kan man ikke få udbetalt sine dagpenge, før alt det engelske papirarbejde er i orden, og der kan let gå op til 6 uger, før alle formaliteter er på plads. Det betyder, at hvis man ellers er dagpengeberettiget, vil man få udbetalt dagpenge med tilbagevirkende kraft fra den dato, hvor man har meldt sig som ledig i Danmark. Man skal desuden huske, at man skal genindmelde sig i sin danske arbejdsløshedskasse inden 8 uger efter man er kommet tilbage til Danmark. Har man aldrig været medlem af en arbejdsløshedskasse i Danmark, skal man begynde at arbejde senest 8 uger efter, man er kommet hjem, og indenfor disse 8 uger skal man også sørge for at blive medlem af en arbejdsløshedskasse. Alt dette kan virke en smule forvirrende, og ønsker man en mere grundig forklaring af reglerne, kan man få tilsendt en brochure som hedder "Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS" ved henvendelse hos:

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring
Finsensvej 78
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 10 60 11

Rent praktisk foregår ansøgningen om at få dagpenge i Danmark ved, at man skriver til:

Newcastle Benefits Directorate
Overseas Branch,
Longbenton
Newcastle-upon-Tyne NE98 1YX
Tlf. 0191 213 5000

De vil sørge for, at man (efter ca. en måned) får tilsendt en såkaldt E301. Det er en formular, som bekræfter, at man har indbetalt National Insurance, hvilket vil sige, at man har indbetalt til en arbejdsløshedsforsikring, mens man har været i London. Man behøver altså ikke at indbetale penge til en dansk arbejdsløshedskasse, mens man er i England, da indbetalinger til National Insurance vil blive betragtet som indbetalinger til en A-kasse. Med sin E301 i hånden kan man altså ansøge om dagpenge, når man kommer hjem, og herefter skulle alt gerne forløbe automatisk, så man må bare ruste sig med tålmodighed og vente på, at ansøgningen går igennem.

Danish Fair

DANISH FAIR
Den Danske Kirke i London afholder Danish Fair lørdag den 12. maj fra kl. 11 til kl. 17. Der vil bl.a. være salg af danske madvarer, gaveartikler, bøger, smørrebrød, hotdogs, planter og håndarbejde. En hyggelig dag for hele familien! Læs mere HER.

K'S ÅRSMØDE

K'S ÅRSMØDE

Årsmødet hvor K's regnskab for 2017/2018 bliver fremlagt, og hvor bestyrelsen bliver valgt, vil i år blive afviklet tirsdag den 8. maj kl. 16. Hvis du er medlem af K og ønsker at deltage, så tilmeld dig på 020.7435.7232 eller email palle@kfuk.co.uk

BILLIGT LONDON OPHOLD

BILLIGT LONDON OPHOLD

Pundet er lavt så hvorfor ikke nyde foråret/sommeren i London og book et billigt gæsteværelse/familierum på KFUK. Vi er nu klar til at tage imod din reservation - skynd dig, der er rift om værelserne. Kontakt K's kontor for yderligere information. Foto: Inga Rasmussen