Ansøgning

Hvem kan søge?
Du kan ansøge om at bo i en af Dronning Ingrids Kollegieboliger, hvis du er en dansk studerende, som skal til London på et studieophold. For at komme i betragtning skal du være i gang med forskning eller fuldtidsstudie i Danmark på et højere uddannelsesniveau inden for management, økonomi, kunst, musik, videnskab, arkitektur eller humaniora. Du skal have bestået mindst 2 års eksamener. Fra og med studieåret 2023-24 kan du også komme i betragtning, hvis du har læst første del af din uddannelse i Storbritannien eller et andet land end Danmark. 

Læs hele fundatsen her

Det er desuden et krav, at du har "Right-to-Rent" i Storbritannien. Det kræver almindeligvis, at du har opnået student visa eller har presettlement status. Skal du på et kortere studieophold kan du være visumfritaget, men stadig have Right-to-Rent. Din uddannelsesinstitution i UK kan vejlede om reglerne.

Du kan godt ansøge om en bolig, hvis du endnu ikke har opnået Right-to-Rent, men lejekontrakten kan først indgås, når dit opholdsgrundlag er på plads. Hvis du får tildelt en bolig på et tidspunkt, hvor du endnu ikke har Right-to-Rent, betaler du et såkaldt Holding Deposit, som sikrer dig, at din bolig ikke udlejes til anden side, mens din visumansøgning pågår.

Hvis du får tildelt en bolig, skal du være villig til at være frivillig hjælper (ca. 12 timer over 2 dage) til KFUKs julemarked, som foregår den sidste weekend i november. Udover at være en festlig og stemningsfuld begivenhed er basaren en god mulighed for at møde andre danskere i London.

Når du indgår lejekontrakten binder du dig for hele lejemålets varighed.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen for Dronning Ingrids Kollegieboliger er d. 20. maj for det kommende studieår. Når vi åbner for ansøgninger midt i april, annoncerer vi det her på hjemmesiden og på sociale medier. Som ansøger kan du forvente svar i ultimo juni og får du tildelt en bolig, vil du kunne flytte ind i september.
I det tilfælde, vi annoncerer ledige lejemål på andre tidspunkter at året, vil ansøgningsfristen blive angivet i opslaget.

Denominatorer
Ansøgningerne behandles af et denominatorudvalg, som på vegne af Dansk KFUKs bestyrelse foretager udvælgelsen af de ansøgere, som tilbydes en bolig.

Ansøgningsmateriale
Ansøgningen skal sendes som én samlet PDF-fil og indeholde følgende:
- udfyldt ansøgningsskema, som du finder HER
- motiveret ansøgning med detaljerede oplysninger om studieformål, opholdets varighed, økonomiske forhold, personlige forhold og uddannelse.
- som bilag vedlægges anbefalinger, udførligt curriculum vitae og dokumentation for optagelse på studie samt for hidtidig beståede eksamener.

Ansøgningen sendes til Dansk KFUK i London på mail: kollegie@kfuk.co.uk senest d. 27. maj 2024 kl. 12 (obs fristen er forlænget)
Du kan også bruge denne mail til spørgsmål eller andet eller du kan kontakte os på telefon +44 207 435 7232.

Ledige lejemål
Da boligerne tildeles en gang årligt er der kun undtagelsesvis ledige lejemål i løbet af året. Skulle der opstå ledige lejemål i løbet af året, f.eks. sommerlejemål, vil det blive annonceret på vores hjemmeside og på sociale medier.