Om Dansk KFUK

Dansk KFUK er et Youth Hostel primært for unge danskere på ophold i London. Som ung kan du bo på KFUK i op til 6 måneder, mens du studerer eller arbejder. Som turist er du velkommen til at bo på KFUK i kortere tid – uanset din alder.

Vores vigtigste opgave er at støtte unge danskere og være et hjem for dem i storbyen. Det gør vi ved at tilbyde overnatning, rådgive om praktiske forhold og hjælpe ved pludselig opståede kriser og udfordringer. Med vores åbne arrangementer skaber vi rammer for, at man som ung dansker i storbyen kan møde andre unge, danne netværk og knytte venskaber. Dansk KFUK arrangerer hvert år en julebasar den sidste weekend i november, som samler mere end 2000 mennesker.

KFUK er et dansk hjem grundlagt på kristne værdier. Det oplever du ved, at vi har fælles måltider i løbet af ugen og inviterer til morgenmad og morgensang søndag morgen. Vi fejrer de fleste danske traditioner og højtider i løbet af året. Vi er et hus med et stærkt fællesskab baseret på åbenhed, venlighed og hjælpsomhed.    

Dansk KFUK ejer 10 kollegielejligheder i nærområdet, der lejes ud til danske studerende, som er optaget på en videregående uddannelse i London på mindst kandidatniveau.

KFUK i London er en del af Danske Sømands- og Udlandskirker i Danmark. Vi arbejder tæt sammen med Den Danske Kirke, som vi aktivt opfordrer til, at man besøger.

Dansk KFUK er en registreret britisk charity (velgørenhedsorganisation) og er underlagt retningslinier fra Charity Commission