Legater

Der er flere forskellige legater du som studerende på vej til eller allerede i London kan søge, du kan finde en oversigt over mange legater på legatbogen.dk eller fonde.dk eller et lille udvalg nedenfor:

Fundraising

Her redegøres i forskellige artikler for mange af de forhold man skal være opmærksomme på når man søger legater.

Se mere på fundraising.how

Det obelske familiefond

Yder støtte til længerevarende studieophold i udlandet (min 3 måneder) for studerende ved højere uddannelsesinstitutioner i Region Nordjylland.

Læs mere på obel.com

Otto Mønsteds fonden

Yder støtte til studieophold i udlandet. Primært til handelshøjskolestuderende, negot.-studerende og ingeniørstuderende.

Se mere på omfonden.dk

X-Smoke legat

Legat med det formål at støtte initiativrige og ambitiøse unge, som ønsker at dygtiggøre sig ved arbejde eller studie i udlandet.

Se mere på xsmoke.com

The Anglo-Danish society og Ove Arup fondens legat

Yder støtte til kandidatstuderende eller studerende med lignende uddannelsesniveau, som ønsker at studere i England.

Se mere på anglo-danishsociety.org.uk

Knud Høkgaards fond

Yder støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet.

Se mere på khf.dk

Konsul Axel Nielsens mindelegat

Yder støtte til studierejser af minimum 3. måneders varighed i udlandet. Primært samfunds- og sprogvidenskabelige uddannelser.

Se mere på axelnielsensmindelegat.dk

FUHU

Bestyrer en række legater som bl.a. yder støtte til videreuddannelse i udlandet.

Se mere på fuhu.dk

Bermann & Rosenbergs rejselegat                             

Bermann & Rosenbergs Rejselegat støtter dygtiggørelse af danskere på rejser til udlandet, specifikt inden for forskning, sprog, kunst og kultur, eller ved almen dannelse. De yder støtte til studierejser, studieophold og udvekslingsophold i udlandet, hvor formålet med rejsen er uddannelse eller anden form for dygtiggørelse, inden for de nævnte områder.

Se mere på rejseforsikringsguiden.dk

Sportsbuddy

Legatet uddeles til en studerende, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet og uddeles til december. 

Se mere på sportsbuddy.dk

Trendhims studielegat

Årligt legat på samlet £2000, der uddeles til to studerende i december, som er optaget på en videregående uddannelse.

Læs mere på trendhim.dk

Katoni legat

Katoni-legatet gives årligt til den eller de personer, der har brug for støtte i forbindelse med uddannelse, praktik eller arbejde inden for kulturområdet.

Læs mere på katoni.dk

Bankly legat

Banklys legat uddeles årligt til den eller de forskere, studerende eller tidligere studerende på Nordisk såvel som udenlandske uddannelsesinstitutioner samt højskoler og eventuelle kurser.

Læs mere på bankly.dk

Doc24 legatet

Legatets formål er at yde økonomisk støtte til studerende eller forskere, som læser en sundhedsfaglig uddannelse. Legatet er på 8.000 kroner, og ved tildeling lægger bestyrelsen vægt på, at modtageren af legatet er økonomisk trængende og har gode karakterer eller anbefalinger. Selve legatet uddeles årligt til en eller flere personer.

Læs mere på Doc24.dk

VS-automatic studielegat

VS-automatic studielegatet uddeles 2 gange årligt og tilbydes alle studerende – om du er studerende på gymnasiet, universitet eller om du læser en erhvervsfaglig uddannelse, hvor du skal i lære eller ud at have en elevplads.

Læs mere på vs-automatic.dk